Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Jestem członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP), która jest samorządem zawodowym doradców podatkowych powołanym 1 stycznia 1997 r. ustawą o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r. Posiadam wpis na listę doradców podatkowych  pod numerem 10809.