Księgowość i doradztwo rachunkowe:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • rozliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego i karty podatkowej,
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych rocznych i okresowych, prowadzenie ewidencji,
 • weryfikacja poprawności dokumentów księgowych Klienta,
 • sporządzanie pism procesowych w sprawach podatkowych,
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów,
 • obsługa płacowo – kadrowa i rozliczenia z ZUS,
 • zwrot VAT za materiały budowlane.

Doradztwo podatkowe:

W ramach usługi doradztwa podatkowego oferuję Państwu profesjonalną analizę i opiniowanie zdarzeń gospodarczych w zakresie zobowiązań podatkowych, doradztwo w zakresie przygotowania umów i podejmowania strategicznych decyzji, kompleksowe wsparcie podatnika przy wykorzystaniu wszelkich dopuszczalnych przez obowiązujące prawo możliwości łagodzenia restrykcyjności zobowiązań podatkowych.

 • reprezentacja w sporach przed organami podatkowymi:
  sporządzanie pism procesowych – wniosków, skarg, odwołań, wyjaśnień,
 • sporządzanie opinii i wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
 • sporządzanie wniosków do Ministra Finansów o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawaSporządzenie prawidłowego pisma procesowego jest w postępowaniu podatkowym kwestią niezwykle istotną. Powodzenie sprawy zależy tu przede wszystkim od właściwej konstrukcji dokumentu przez podatnika, od prawidłowego określenia terminów i sposobów jego wniesienia, koniecznych czynności towarzyszących oraz niezbędnych elementów konstrukcji pisma. Błędnie sporządzone pismo niejednokrotnie staje się przyczyną niekorzystnego dla podatnika rozpatrzenia sprawy przez organ podatkowy czy sąd. W ramach usługi sporządzania pism procesowych oferuję Państwu profesjonalne przygotowanie pism w zakresie zobowiązań publicznoprawnych poparte wieloletnim doświadczeniem.
 • optymalizacja podatkowaOptymalizacja podatkowa czy inaczej planowanie podatkowe oznacza taki wybór struktury planowanej czynności prawnej aby uzyskać zminimalizowanie łącznych obciążeń podatkowych. Planowanie podatkowe odbywa się zawsze w granicach obowiązujących przepisów prawa.
  Optymalizacja podatkowa musi być skoordynowana z planowaniem podatkowym we wszystkich obszarach działalności firmy i ma miejsce przed dokonaniem danej transakcji, a nie w jej toku albo już po jej dokonaniu.
 • tworzenie polityki podatkowej Klienta
  Przyjęta przez Państwa polityka podatkowa w istotny i bezpośredni sposób oddziałuje na kształtowanie płynności finansowej i wynik finansowy, a tym samym ma bezpośrednie przełożenie na pozycję Państwa Przedsiębiorstwa na rynku.
  Usługa tworzenia polityki podatkowej następuje w kilku etapach: identyfikacji firmy w systemie podatkowym- czyli określeniu zakresu opodatkowania i rodzajów opodatkowania właściwych dla Klienta, weryfikacji prowadzonej działalności w odniesieniu do optymalizacji obciążeń podatkowych, zbadaniu prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania i sformułowaniu wniosków i zaleceń dla Klienta.
  Procedura ta powinna być przeprowadzana zarówno wtedy, kiedy zachodzą istotne zmiany w obowiązujących przepisach prawa, jak i w przypadku podejmowania nowych przedsięwzięć.